Ludowe Oskary. Czyli koronki vs Akademia Filmowa

Czy Stowarzyszenie Twórców Ludowych bezprawnie wykorzystuje renomę filmowych Oskarów? Tak twierdzi Amerykańska Akademia,która co roku przyznaje najbardziej pożądane w nagrody w przemyśle filmowym.

Rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Kolberga, wybitnego etnografa, folklorysty i kompozytora. 22 lutego obchodziliśmy 200 rocznicę jego narodzin. Kolberg, w młodości przyjaciel Fryderyka Chopina, jest autorem monumentalnego dzieła Lud, zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce wydanego w 36 tomach. W 1878 roku zaprezentował na wystawie światowej w Paryżu swoją kolekcje ikonograficzną polskich strojów ludowych, za którą otrzymał złoty medal. Jego działalność na rzecz polskiej kultury ludowej jest nieoceniona. Zmarł w 1890 roku, uprzednio powiedziawszy według sił moich zrobiłem co mogłem, nikt mnie za próżniaka nie ma i mieć nie będzie. Co po sobie zostawiam przyda się ludziom na długo.

Mając za swojego orędownika tak wybitną postać, Stowarzyszenie Twórców Ludowych od 2002 roku przyznaje nagrody nazwane jego imieniem – Oskary Ludowe. Tu polska sztuka ludowa spotyka się z amerykańską sztuką filmową. Nazwa Oscar jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki i zdaniem prawników reprezentujących Akademie, STL wręczając nagrody o tej nazwie narusza monopol właściciela znaku towarowego. Zdaniem pełnomocników Akademii, nazwa nagrody nawiązuje wprost do zastrzeżonego znaku towarowego, a zmiana jednej litery („c” na „k”) czy dodanie słowa ludowe, nie wystarczy. Ponadto Stowarzyszeniu zarzucono pasożytnicze czerpanie korzyści z wypracowywanej od 1929 roku, renomy znaku.

Spór rozpoczął się w 2012 roku, wówczas prawnicy Akademii interweniowali po raz pierwszy, domagając się zmiany nazwy nagrody. Po stronie Stowarzyszenia stanęły media, przedstawiciele środowisk twórczych, a także wielu polskich prawników. W 2013 roku do Sądu Rejonowego w Lublinie skierowany został wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Postępowanie zakończyło się w listopadzie 2013 roku, bez osiągniecia porozumienia. Akademia domagała się zaprzestania używania nazwy Ludowe Oskary, w zamian zaproponowała Ludowe nagrody Oskara Kolberga, Ludowe Kolbergi, Laury Kolberga. Stowarzyszenie, nie chcąc zmieniać trzonu nazwy, zaproponowało Ludowe Oskary. Nagroda im. Oskara Kolberga.

Kolejny ruch leży po stronie Akademii. Podjęte do tej pory działania mogły prowadzić do polubownego rozwiązania problemu. Teraz Akademia decydując się na kontynowanie sporu, może złożyć pozew o ochronę znaku towarowego i bronić swoich praw w postępowaniu sądowym. Akademia, może domagać się:

  • Zakazania dalszego używania, niezależnie od winy i szkody. Podstawą orzeczenia jest wykazanie bezprawności
  • Naprawienia szkody, na zasadach ogólnych prawa cywilnego lub w wysokości opłaty licencyjnej, szkodę trzeba jednak najpierw wykazać
  • Wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Zanim sąd wyda orzeczenie, niezbędne będzie udowodnienie, że korzystanie z nazwy Oskary Ludowe może wprowadzić w błąd potencjalnych odbiorców, którzy mogliby uznać, że nagroda Oskary Ludowe związana jest z nagrodą Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki. Nie jest konieczne wykazanie, że ktoś został faktycznie wprowadzony w błąd, wystarczy taka możliwość. W tym celu należy zbadać całość okoliczności sprawy (zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Lloyd Schuhfabrik).

Autor: Marta Giers

 

Żadna część jak i całość artykułu nie może być powielana i rozpowszechniana  w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody autora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie w całości lub w części bez zgody jest naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
© 2015 Sztuka Prawa
Wszelkie prawa zastrzeżone