Wizerunek znanej osoby w reklamie

Znana dziennikarka, Elżbieta Jaworowicz, przegrała proces z Axel Springer Polska o naruszenie dóbr osobistych.

Elżbieta Jaworowicz pozwała Axel Springer Polska, wydawcę Newsweeka, w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych poprzez umieszczenie jej zdjęcia w reklamie pisma w 2010 roku. Reklama ukazała się w magazynie Forbes (ten sam wydawca) i składała się z okładki Newsweeka (na której umieszczono jej zdjęcie) i podpisu „pomaga czy krzywdzi?”. Co ważne powódka nie miała zastrzeżeń do treści artykułu, tylko do samej reklamy.

Zgodnie z art. 81ustawy o prawie autorskim, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki. Zgoda nie jest potrzebna:
a) jeśli osoba otrzymała wynagrodzenie za pozowanie
b) jeśli osoba jest jedynie szczegółem całości, jak w zdjęciach z imprezy masowej
c) jeśli jest to wizerunek osoby powszechnie znanej, a wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych/politycznych/społecznych/zawodowych.

Pełnomocnik dziennikarki podnosił, że z możliwości wykorzystania wizerunku osoby publicznej w związku z pełnieniem przez nią funkcji, nie można wywieść jakoby dopuszczalne było wykorzystywanie wizerunku w celach komercyjnych. Innymi słowy, czym innym jest artykuł o kimś w gazecie, a czym innym reklama z cudzą twarzą w roli głównej. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Pani Jaworowicz, nie może brać udziału w komercyjnych reklamach, do czego zobowiązuje ją kontrakt z Telewizją Polską.

Natomiast przedstawiciel pozwanego wydawnictwa argumentował, że wydawca ma prawo reklamować swój tygodnik, a pojawienie się zdjęcia osoby publicznej na jego okładce nie może stanowić przeszkody.

Sąd Najwyższy oddalając pozew w całości argumentował, że skoro Elżbieta Jaworowicz nie miała zastrzeżeń ani do okładki, ani do samego artykułu, to nie może sprzeciwić się użyciu ich w reklamie gazety. Zdaniem sądu takie zachowanie gazety jest naturalnym dla tego sektora sposobem promocji.

sygnatura akt: I CSK 739/12

© 2015 Sztuka Prawa
Wszelkie prawa zastrzeżone