Komisja Europejska chce znać Twoje zdanie!

Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości praw autorskich.  To bardzo ważne wydarzenie, bez precedensu w dotychczasowym ustawodawstwie europejskim. Komisja zadaje nam 80 pytań dotyczących prawa autorskiego. Możemy odpowiedzieć na wszystkie lub wybraną przez nas część. Odpowiedzi mogą być udzielone w języku polskim, Komisja ma obowiązek je przetłumaczyć. W Internecie pojawiły się szablony odpowiedzi dla osób reprezentujących konkretne stanowiska (głównie za/przeciw liberalizacji). Nie warto jednak uzupełniać ankiety na zasadzie kopiuj-wklej. Identyczne odpowiedzi mogą być potraktowane jak jeden głos.

Trwa gorąca dyskusja i mobilizacja sił.

Z jednej strony jest min. Fundacja Nowoczesna Polska. Na stronie Prawo Kultury zachęca do odpowiedzi na co najmniej 12 pytań, które są najbardziej istotne z punktu widzenia wolności obywatelskich. Wśród nich pytania o legalność linkowania, czas trwania praw autorskich, e-biblioteki oraz jak powinny być karane naruszenia praw autorskich. Odpowiedź na 12 pytań to jedynie 30 minut.

Z drugiej strony są środowiska twórców, dla których priorytetem jest stabilna sytuacja zarówno prawna, jak i ekonomiczna. To z ich inicjatywy powstał portal Creators For Europe, na którym można podpisać specjalna petycję opowiadającą się za traktowaniem kultury jako dobra również w sensie gospodarczym. Petycje podpisało do tej pory ponad 19 tyś osób.

Jak będzie wyglądało prawo autorskie? Czyj głos będzie lepiej słyszalny? Wiele zależy od nas. Aby wyrazić swoją opinie wystarczy wejść na stronę konsultacji społecznych Komisji Europejskiej. Konsultację będą trwały do 5 marca 2014.

Do 5 marca 2014 roku każdy może

© 2015 Sztuka Prawa
Wszelkie prawa zastrzeżone